Požiūrio keitimas


Ar jūsų įmonė yra "besideranti organizacija"? Ar ji yra lanksti, atvira, akademiška ir tinkamai orientuota, gebanti konkuruoti ir išsilaikyti konkurencingoje aplinkoje?

Ar esama ekonominė situacija daro įtaką jūsų darbuotojų nuotaikoms? Ar matote poreikį įkvėpti savo komandai naujų jėgų, paskatinti pozityvų mąstymą ir aprūpinti naujais įrankiais, kurie padės jai sėkmingai susidoroti su kylančiais iššūkiais?

Scotwork gali jums padėti.

"Besiderančią organizaciją" mes apibrėžiame, kaip tokią, kurioje visi arba dauguma žemiau išvardintų klausimų atsakomi teigiamai:

Ar jūsų verslas yra kuriamas derybomis? Ar derybiniai sugebėjimai yra ta esminė kompetencija, kurios stokodami vadovai nebūtų pajėgūs sėkmingai pasiekti jiems iškeltų tikslų? Ar jūsų įmonės vidinė kultūra skatina atvirai aptarinėti besikertančius interesus? Ar vadovai suvokia derybas, kaip priemonę, leidžiančią siekti ne tik to, kas svarbiausia patiems, bet tuo pat metu patenkinti ir kitos pusės poreikius?

Kaip atrodo "geras sandoris"? Ar jūsų darbuotojai supranta, koks gi yra tas sandoris, kuris būtų "geras" konkrečiai jų padaliniui?  

Ar visos darbuotojų paskatos yra nukreiptos į gero sandorio sudarymą? Ar tiekimo, pardavimo grandžių vadovai ir techniniai darbuotojai yra motyvuoti ir jaučiasi tinkamai įvertinti už tai, kad sugeba sudaryti jūsų verslui palankiausius sandorius? Ar skirtingos veiklos schemos yra suderintos tarpusavyje taip, kad jas įgyvendinant, būtų pasiektas numatytas rezultatas?

Ar jūsų įmonė vertina ilgalaikės naudos kūrimą? Ar su tiekėjais ir klientais yra užmezgami ilgalaikės partnerystės ryšiai? Ar trumpalaikių tikslų įgyvendinimas numato ilgalaikę naudą?

Ar įmonė efektyviai valdo ir analizuoja informaciją? Ar informacijos analizė apsiriboja tik konkretų sandorį liečiančiais faktais, ar apima ir kontekstą? Ar kitiems įmonės darbuotojams yra prieinama derybų proceso metu sukaupta patirtis ir jie turi galimybę iš jos pasimokyti? 

Ar egzistuoja jūsų įmonėje bendra derybų proceso struktūra ir terminija? Ar skirtingi padaliniai geba tarpusavyje efektyviai dalintis informacija apie kiekvieno jų vykdomas derybas? Ar vyrauja įmonės viduje vienas, visiems suprantamas derybų proceso modelis? Ar terminija, vartojama įvykusių derybų aptarimo metu, yra visiems aiški ir darbuotojai vienodai supranta tai, kas yra kalbama?

Ar prieš svarbias derybas darbuotojai turi galimybę efektyviai pasiruošti? Ar yra sudarytas veiksmų planas, kuris padėtų besiruošiantiems deryboms sustiprėti, padrąsintų  juos ir nukreiptų visą jų energiją artėjančio derybų proceso linkme? 

Ar jūs naudojate efektyvius derybų tobulinimo kursus? Ar kompanijos vadovų sluoksnio įgūdžių lavinimas analogiškas jų pavaldinių lavinimui? Ar vadovai šiam procesui suteikia papildomą vertę, aptardami tikslus prieš kursą, įvertindami jų kompetenciją po kurso, sudarydami veiksmų planus bei kontroliuodami tiek veiksmus tiek ir derybų rezultatyvumą?

Išsamus Scotwork konsultacijų ciklas gali paversti jūsų įmonę ar jos padalinį efektyvia, besiderančia organizacija. 

Norėdami sužinoti daugiau arba susisiekti su konsultantu paprašykite mūsų susisiekti su jumis.