John McMillan - Vyriausiasis partneris

John McMillan - Senior Partner - Scotwork

Džonas yra Scotwork įkūrėjas ir Scotwork derybų įgūdžių kursų autorius.

Įgijęs išsilavinimą tarptautinio marketingo ir ekonomikos srityse, Džonas savo karjerą pradėjo kaip pramoninių pardavimų inžinierius. Užimamose pareigose jam teko paragauti ne tik derybų tarp kompanijos ir profesinės sąjungos, bet sudaryti ir ne vieną stambų sandorį. Nors jis dalyvaudavo puikiuose pardavimų mokymuose - kaip reikia derėtis Džono nemokė niekas. Pasibaigus rangos darbų sutarčiai Londone, 1975 m. Džonas grįžo į Škotiją įsteigti Scotwork.

Vadovaudamasis akademiniais profesinių sąjungų derybų tyrimais ir savo asmenine patirtimi, Džonas sukūrė pirmąjį kursą Jungtinėje Karalystėje, o kai kurių teigimu, ir visame pasaulyje, kuris rėmėsi praktiniu įgūdžių lavinimu, o ne teorinių žinių mokymu.

Vesdamas įtraukiančius ir intensyvius kursus ir konsultuodamas derybininkus, iki 2000 m. Džonas vadovavo Scotwork'ui Jungtinėje Karalystėje, kol galiausiai perleido "vadžias" ilgalaikiam savo partneriui Styvenui Vaitui. Palikęs Scotworką Styveno rankose jis persikėlė į JAV, kur, vienoje iš konkurencingiausių mokymų rinkų pasaulyje, įsteigė Scotwork Šiaurės Amerikos padalinį.

Grįžęs 2005 m. atgal į Jungtinę Karalystę Džonas ėmėsi tarptautinio tinklo (šiuo metu apimančio 35 pasaulio šalis) plėtros, naujų derybų įgūdžių lavinimo kursų kūrimo ir konsultantų ruošimo.

Šiuo metu Džonas užsiima tik plataus masto strateginių derybų konsultacijomis.